Arnhem als handelsplaats voor graan

De Korenbeurs aan de Korenmarkt is volgens velen het mooiste gebouw. De naam geeft al een vermoeden van de oorsprong. Al in de 13de eeuw wordt Arnhem genoemd als een handelsplaats voor graan. In 1845 besloot de Arnhemse gemeenteraad om deze graankooplieden beschutting te bieden bij hun handel. Op de Korenmarkt werd het jaar daarop een open galerij gebouwd: een koepeldak wat rust op 80 ijzeren palen. De kosten hiervoor bedroegen maar liefst ruim 7.000 gulden. 

Eclectisch gebouw 

In 1899 lieten de toenmalig Burgemeester en Wethouders voor 22.000 gulden de huidige Korenbeurs bouwen. De galerij werd afgebroken en in het nieuwe gebouw vond vanaf 1900 tot het begin van de Eerste Wereldoorlog (1914) de graanhandel plaats. De stijl wordt eclectisch (een mix van stijlen) genoemd, baksteenarchitectuur met o.a. neogotiek en neorenaissance. De architect is vermoedelijk J.W. Boerbooms. 

Geen graanbeurs meer

In 1916 werd het pand in gebruik gegeven aan de kunstvereniging ‘Artibus Sacrum’. De vereniging hield onder andere tentoonstellingen in de voormalige Korenbeurs. De latere directeur van het Gemeentemuseum, Johan Mekkink, hield er ook zijn atelier. Toen het gebouw de functie van beurs verloor, werd in de beurszaal een verdieping gebouwd.

Sfeer van de middeleeuwen

Neogotiek en neorenaissance gaan in de Korenbeurs samen en deze, daardoor gecreëerde eclectische architectuur, moet de sfeer van de middeleeuwen (gotiek en renaissance) en Hanze oproepen. De rondboog vensters (vooral op de zijgevels) zijn door stenen tracéringen in drie stukken verdeeld en herinneren aan de gotiek. Dit geldt ook voor de hoge, naar de hemel wijzende topgevel. De horizontale natuurstenen speklagen verwijzen naar de renaissance.

In het ronde venster in de voorgevel was vroeger een klok aangebracht. Het tegeltableau daaronder met het wapen van Arnhem is gelukkig bewaard gebleven. De natuurstenen omlijsting van de toegangsdeur met daarin de Korenbeurs is helaas verdwenen. In het gebouw zijn gelukkig de oorspronkelijke Jugendstil decoraties nog te zien.

Nu Focus Filmhuis 

Sinds 1973 is in het gebouw het Filmhuis Arnhem gevestigd, maar er wordt nog steeds  discussie gevoerd over de bestemming van het pand. Daarbij werd ook medebewoner, het Kunstcentrum De Gele Rijder, betrokken. 

Over een paar jaar verhuist het Filmhuis naar een andere locatie en krijgt de Korenbeurs opnieuw een nieuwe bestemming. Gedacht wordt over een bierbrouwerij. Nu is zelfs het idee ontstaan om de Korenbeurs in haar oude glorie te herstellen. 

Bronnen:  
Arneym
Geldersarchief